wyszukiwanie zaawansowane
1 » REGULAMIN2

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

KONTAKT

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług sklepu manufaktura-papieru.pl

§ 1

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek Praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Manufaktura-papieru.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Anna Józefczyk Manufaktura Papieru, NIP:  9252068887 REGON:381878374 Os.Konstytucji 3 maja 18E/68 Nowa Sól 67-100.

§ 2

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu manufaktura-papieru.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 3. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz ”.

§ 4

 1. Złożenie zamówienia wymaga założenie konta. 
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór ilości i dodanie produktu „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Finalizacji zamówienia dokonuje się poprzez przycisk "potwierdzam zakup".
 3. Zamówienie dostarczone jest na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po realizacji zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 5. Termin dostarczenia zamówienia znajduje się przy opisach zamawianych produktów. Determinowany jest również przez wybrany przez użytkownika sposób dostawy.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 7. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Zamawiającego w trakcie procesu zamawiania.
 8. W przypadku zamówień z wysyłką termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu opłacenia zamówienia przez Zamawiającego. 
 9. Termin płatności:  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 10. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 3 do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  10.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  10.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym. Od momentu otrzymania zwrotu zamówienia, manufaktura-papieru.pl w terminie do 14 dniu zwróci pieniądze (wartość zamówienia wraz z kosztem przesyłki od sklepu do zamawiającego) na rachunek bankowy Zamawiającego.
 3. Produkty personalizowane podlegają jedynie reklamacji, nie podlegają zwrotowi towaru.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy towar (ten sam lub inny), może on również całkowicie odstąpić od umowy. 
 2.  Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Zamawiającego oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (4) i zdjęć uszkodzonego towaru.
 3. Koszt odesłania towaru niezgodnego z zamówieniem zostanie pokryty przez sklep manufaktura-papieru.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona zamawiający odsyła towar na własny koszt.
 5. Wszelkie reklamacje i zwroty powinny być przesyłane na adres korespondencyjny sklepu.

§ 7

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Znajduje się on na ostatniej stronie pod poniższym linkiem:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl